Serbiska recept för ortodoxa lån

Lentesäsongen har betydelse för alla kristna, och många valörer utövar speciella ätande och fastande tullar under denna period fram till påsken - semestern firar uppståndelsen av Jesus Kristus. Traditionellt betraktas lånet 40 dagar långt, även om det för romersk katoliker sträcker sig denna period över 46 kalenderdagar, eftersom söndagar inom sexveckorsperioden är undantagna och betraktas som festdagar. För ortodoxa katoliker sträcker sig Lent hela 46 dagar, inklusive alla mellanliggande söndagar.

Alla hängivna katoliker från båda grenarna - romersk-katolska och ortodoxa - övar olika former av avhållsamhet under lån, inklusive partiell fasta. Den allmänna riktlinjen är att konsumera en hel måltid om dagen - eller två små måltider som "lägger upp" till en fullständig måltid.

För östlig ortodoxa katoliker är efterlevnaden av dessa dietriktlinjer för Lent särskilt flitig. Inte bara engagerar de sig i begränsad fasta för varje veckodag i sex veckor, men de mer hängivna ortodoxa katolikerna avstår vanligtvis från alla former av kött, inklusive de fiskar som romersk katoliker traditionellt har tillåtit sig på vissa dagar. Det finns mycket tydligt definierade regler för kategorier av livsmedel som är tillåtna eller otillåtna för ortodoxa katoliker, även om individuell praxis varierar mycket.

Men partiell fasta och avhållsamhet behöver inte vara tråkig. De serbiska recepten som listas nedan faller alla under listan över tillåtna livsmedel och kan göra läckra erbjudanden under den enskilda dagliga måltiden för varje Lent-dag.