Friska Hot Chiles

8 Varianter av Hot Chili Peppers

Att ta en bit av färsk chili kan inte leda äteren att gissa att chili är i samma botaniska familj som potatis, äggplantor och tomater. Chiles innehåller capsaicin, en olja som trickar i hjärnan för att känna smärta, vilket leder till frisläppandet av endorfiner, vilket orsakar vad chile-lovers kallar en "chile high". För att minska mängden värme i chili, ta bort de vita isharna, där kapsaicin är mest koncentrerad och fröna, den sekundära platsen för kapsaicin.

Leta efter dessa färska chilier på specialmarknader och vissa bönder marknader i varmare områden. Heta chiles behöver varm luft att växa och utveckla sin värme.