Vanliga Östeuropeiska örter och kryddor (från I till P)

Örter skiljer sig från kryddor, eftersom örter är löv av vissa växter. Kryddor är knoppar, frukter, blommor, bark, frön och rötter av växter och träd.

Skillnaden kan vara förvirrande. Vad som är viktigare är att veta hur man använder dem och vilka ingredienser de parar bra med.

Förvara kryddor på en sval plats, tätt täckt, bort från värme, ljus och fukt. Hela kryddor håller längre än marken, men båda förlorar smak efter ungefär sex månader.

Friska örter ska lagras antingen i vatten i kylskåp eller kylas utan vatten i en plastpåse med blixtlås.

Örter och kryddor namn och beskrivningar