Koppar getost ost med vin

Övergripande är getost ost enbart ost som är gjord med getmjölk, i motsats till ost gjord av mjölk från andra djur (som kor eller får). Gåsost betraktas ibland som endast den mjuka, populära och spridbara osten som kallas chevre (vilket betyder "get" på franska). Det finns dock ett stort utbud av getostar, allt från mjuk till hård, snygg och söt och överallt däremellan.

De skikt av smak som ger getost är dess komplexa och ibland skraj karaktär kan göra parning med vin en utmaning. Med noggrann uppmärksamhet är det möjligt att hitta ett vin som resulterar i en harmonisk parning med getost, en som kommer att visa upp smaken av osten och vinet.

Om det är osäkert, är det säkert att välja en vin- och getostkombination från samma region. Denna naturliga parning ger liknande smakprofiler och visar samtidigt den regionala variationen både av getost och vinet.