Vanliga mejeribaserade ingredienser i livsmedelsprodukter

Att bli mjölkfri kan ofta vara svårt med alla "dolda" mjölkhärledda ingredienser som ofta finns i livsmedelsprodukter. Så ofta innehåller även "icke-mejeriprodukter" ingredienser som härrör från mejeriprodukter, vilket gör att läsningsredienslistorna är frustrerande och förvirrande. För att hjälpa till att sortera genom näringsetiketterna, använd den här omfattande listan över de vanligaste mjölkredienserna som finns i livsmedel.