Charcoal Grill Starter Alternativ

Ljusa ditt kol på rent och säkert sätt

Grillning är ett bra sätt att göra en måltid som är utsökt, rolig och näringsrik. Matlagning på grillen ger flera hälsofördelar, som att konsumera mindre fett (som alltför mycket droppar i gallren) och få mer vitaminer och mineraler (eftersom grilla grönsaker bibehåller mer näring). Medan grillar kan ge många näringsmässiga fördelar kan det också hjälpa miljön.

Träkol är ofta smutsigare att arbeta med jämfört med gasen som används i gasdrivna grillar men kommer från förnybara resurser som sågspån, majsstärkelse och lättare vätska. Lättare vätska är emellertid en av de främsta orsakerna till grillarrelaterade skador och kan skapa en stor oljebaserad förorening. Enligt Förenta staternas miljöskyddsbyrå (EPA) skapar kolbelysningsvätska utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) i luften som bidrar till bildandet av ozonskiktet.

Lyckligtvis kan du tända din kolgrill utan lättare vätska. Gröna grillalternativ , som träkolstarter, är enheter som används för att direkt tända klumpkol eller kolbriketter för att få dem varma. De flesta kolstartare kostar ungefär samma som en flaska ljusvätska och är mer miljövänliga.