Definition av Pare i matlagning

Att pare något är att avlägsna en frukts eller grönsaks hud (som potatis ) med hjälp av en svivelbladig peeler eller skarp paringkniv. Det kan också kallas skal eller skrapa.

Hur man parar

Pare är typ av gammaldags term och används inte mycket i recept längre. Det betyder helt enkelt att skalla något. Du kan använda en skarp kniv eller en peeler gjord för detta ändamål för att slutföra denna chore. Ta bort bara huden, och försök att lämna så mycket av köttet bakom som möjligt.

  1. Håll frukten eller grönsaken i din icke dominerande hand, och kniven eller peelen i din dominerande hand.
  2. Skär försiktigt bort i huden tills det är helt borttaget. En svivelbladig peeler, där bladet svänger runt botten av redskapet, är det bästa verktyget att använda. Det rör sig lätt runt frukten och slösar inte köttet genom att kasta in det.