Clostridium Perfringens

Clostridium perfringens är en bakterie som orsakar matförgiftning, speciellt i kokt mat som hålls varmt i ångdukar som de i cafeterier och bufféer. Eftersom utbrott av Clostridium perfringens tenderar att förekomma på sjukhus, skolkafeterier, vårdhem och fängelser, kallas det ibland som "cafeteria germ".

Där Clostridium Perfringens finns

Clostridium perfringens-bakterierna finns i tarmkanalerna hos djur och människor, och även i avloppsvatten samt damm och jord som har förorenats med avföring.

Clostridium perfringens är en anaerob bakterier, vilket innebär att den växer endast i miljöer där det finns litet eller inget syre. Det liknar Clostridium botulinum i detta avseende.

Hur Clostridium Perfringens sänds

Anledningen till att Clostridium perfringens sänds via cafeterier och andra livsmedelsservicekök med hög volym är att bakterierna snabbt kan reproducera i mat som sitter i ångdukar eller vid rumstemperatur under en lång tid.

Även om Clostridium perfringens-bakterierna själv förstörs genom matlagning, kan vissa toxinproducerande sporer som skapats av bakterierna överleva matlagningsprocessen. Det är därför att hålla lagad mat i ett ångbord gör att bakterierna kan föröka sig. Kokta kött, stews, gravies och bönor är vanliga fordon av Clostridium perfringens utbrott.

Clostridium Perfringens Symptom

Symptom på Clostridium perfringensförgiftning inkluderar buksmärta, diarré, illamående och dehydrering.

Diarré och smärta kan uppstå inom åtta till 24 timmar efter att ha ätit den förorenade maten. Symtomen brukar variera ungefär en dag, varför människor som är sjuka av Cl. perfringens säger ofta att de har lidit av en "24-timmars influensa". I vissa fall kan mindre allvarliga symptom kvarstå i en vecka eller två, särskilt hos de allra unga, de allra gamla och andra med kompromisserade immunförsvar.

Du kan läsa mer här om matförgiftningssymtom .

Förebyggande av Clostridium Perfringens

Eftersom Clostridium perfringens förorening sker speciellt i kokta livsmedel i foodservice-inställningar, förhindrar förorening från Cl. perfringens kräver att man minimerar den tid som maten spenderar i livsmedels-temperaturzonen . Detta kräver i sin tur att foodservicearbetarna ska övervaka matens temperatur. Om temperaturen på dropparna under 140 ° F måste den värmas upp till 165 ° F för att döda några bakterier. Dessutom bör mat inte hållas på buffélinjen i mer än fyra timmar, även när rätt temperatur hålls.

Mer matburna patogener: