Internationella bitterhetsenheter, även IBU, i öl

Din öl är bitter, men hur bitter?

Internationella bitterhetsenheter (IBU) är standardmätningen av uppfattad bitterhet i öl, en kvalitet som förorsakas av tillsats av humle under dess bryggningsprocess. Denna standardmätning av bitterhet är en funktion av alfa-syrekoncentrationen i en hopstamma (se listan över humle och alfasyrainnehåll här) och den totala kokpunkten för en öl där ju högre koka tid desto större är en öls IBU .

Det här är en viktig faktor för att bestämma hur sant för en viss stil en öl är, om den passar inom varumärkesförväntningarna, eller som ett mått på huruvida en öl faller inom bryggarens specifikationer. Mätningen av IBU representerar inte delar per million iso-alfasyror i en öllösning, trots att mätningen utvecklades för att illustrera korrelationen mellan den uppfattade bitterheten i en öl och koncentrationen av bitterföreningar i den.

Formeln för beräkning av IBU är:

Wh × AA% × U aa / V w

var:

Mängden alfa-syror i humlen multipliceras med utnyttjandet (ett mått på hur mycket av alfa syrorna faktiskt kommer att användas under bryggning) dividerat med hur mycket urt det finns.

Ett enklare sätt att säga detta är det beror på tre saker: För det första hur bittra humlen är, för det andra, hur mycket humle är och kan användas, och slutligen, hur mycket öl kommer humlen att gå in i.

De fyra ingredienserna

All öl består av minst fyra ingredienser: malt korn, humle, jäst och vatten, som var och en bidrar annorlunda till en öls karaktär.

Medan hopper öl som Indien blek öl och engelska bitter är i allmänhet mycket mer bitter än andra fruktigare och maltier stilar som tyska Kölsch , alla öl dra nytta av tillsats av humle i varierande kapacitet.

Mätningen av International Bitterness Units utvecklades på 1950-talet och 60-talet under vilken tid de flesta bryggerier använde obehandlad humle. När humlen användes vid bryggning skulle en stor del av bitterpotentialen ha gått vilse. Förutom detta, som humleålder, börjar de oxidera, och det är denna oxidation tillsammans med andra omvandlingsprodukter som börjar bidra mer till bitterheten hos den resulterande ölen. Inledningsvis användes en faktor 5/7 vid beräkningen av IBU som ett sätt att närmare uppskatta produktinnehållet härrörande från hoppharts i öl, fastän denna uppskattning inte var sann.

Ölformat och IBU