Loose Tea eller Tea Bags - vilket är bättre

Fråga: Löst te eller tepåse - vilket är bättre

Lösa te eller tepåsar som är bäst för att göra en kopp te? Purister säger alltid att tappa te .... varför kan du fråga.

Svar:

  1. Huvudskillnaden mellan lös te och tepåse är viktigt. Löst te är de torkade, stora lösa tebladen, vanligtvis lagrade i en te-caddy eller kapsel i motsats till portionsstorlekar som innehåller lös te.

  2. Bladets storlek i lös te är också i allmänhet större än det lösa tebladet i en tepåse. Det lösa teet i en generisk stormarknadssmärkesteck är i allmänhet mindre eller brutna löv och i mycket billiga tepåsar, praktiskt taget ett pulver. När lösa teblad blivit brutet eller krossat förstörs de eteriska oljorna i bladet som ger smaken till te.

  1. När du gör en kopp te med lös te kan det lösta teet cirkulera genom kokande vatten och svälla. Denna svullnad innebär att maximal smak och färg kan extraheras från lös te. En tyg av god kvalitet kommer dock att vara rymlig och sålunda kommer det lösta teet att ha en viss rörelse, så om du vill använda påsar, köp alltid den bästa kvaliteten du kan för en bättre kopp te.

  2. Det finns dock vissa fördelar med tepåsar. Den största fördelen med en tepåse vs lös te är bekvämligheten. Tepåsar skapar ingen röra eller fuktig, vänster lösa teblad, så det är snabbt och enkelt att städa potten.