Konvektion

I kulinariska konsten hänvisar termen konvektion till en metod för värmeöverföring där mat uppvärms av en rörlig värmekälla, såsom varm luft i en ugn som cirkuleras av en fläkt.

Ångrörelsen eller rörelsen av kokande vatten i en kruka är också exempel på konvektion. Eftersom konvektion cirkulerar värme, accelererar det tillagningsprocessen.

Ta till exempel en konvektionsugn, som förutom att generera värme, recirkulerar också hetluften med hjälp av en fläkt.

Mat kommer att lagas snabbare i denna typ av ugn än i en konventionell. Det kommer också att brinna snabbare, eftersom konvektionsugnar blåser mer varm luft över maten.

Om du använder en konvektionsugn kommer du bara att dra nytta av konvektionseffekten om maten är avtäckt.

Intressant är att även en omrörning av en soppa skulle anses vara en form av konvektion, eftersom det omfördelar värmen från botten av en kruka genom soppen.

Se även: Ledning