Vad är en rökare?

Förstå denna grillverktyg

Fråga:

Vad är en rökare?

Svar:

En rökare är en apparat för matlagning vid låga temperaturer i en kontrollerad, rökig miljö för rökning av mat. Det är en del matlagningsutrustning för att göra grill. Nu finns det många olika typer och typer av rökare, från små elektriska enheter till stora rökare riggar tillräckligt stora för att mata en armé, bokstavligen.

Rökare drivs av ett brett utbud av bränslen, inklusive el, propan eller naturgas, trä , kol och pellets.

Oavsett bränsle är en rökares jobb och den som tenderar att hålla en stabil rökningstemperatur någonstans runt 225 grader F / 110 grader C. Det måste också finnas rök. De traditionella rökarna bränner trä för att skapa både värme och rök och laga mat. Elektriska rökare måste ha trä till en uppvärmd kammare för att producera rök.

Tekniskt sett kan allt matlagningsutrustning som håller en låg temperatur i flera timmar och skapa rök vara en rökare.