Två-rad versus sex-rad korn

Inte all korn är densamma