Mat som är OK att äta för ortodoxa lån och andra fasta tider

Få kreativitet med mat för utlåning

När det finns så många saker som kristna är förbjudna att äta av deras speciella religiösa valörer, är det svårt att inte känna sig berövad. Men det finns lika många saker som kan ätas. Det tar bara lite kreativitet och manipulation av ingredienser.

Fast och avhållande

Lent är en period på 40 dagar (46 dagar för ortodoxa kristna) av bön, fastande och avhållande för att förbereda Kristi uppståndelse på påsksöndagen.

Fastande avser begränsningar av mängden mat som ätits och när den konsumeras, medan avhållande avser fullständig undvikande av vissa livsmedel.

Enligt den nuvarande romersk-katolska kyrkolagen måste de troende avstå från att äta kött på Ash Wednesday och alla Fridays of Lent.

Men för ortodoxa kristna, som följer den juliska kalendern, är den stora lånen mycket strängare och de troende förväntas avstå från kött, köttbiprodukter, fjäderfä, ägg och mejeriprodukter under hela Lentenperioden.

Dessa serbiska Lent-recept visar hur mycket variation det finns och att det inte behöver finnas några känslor av deprivation.

Livsmedel som är OK för serbisk ortodoxa lån och andra fasta tider

Frukost Idéer för det stora lånet

Källa: Frukostidéerna är från St Mary Antiochian-ortodoxa kyrkan, Wichita, Kan.