Kali Orexi

Smaklig måltid

På grekiska: καλή όρεξη, uttalad kah-LEE OR-ex-ee

Bokstavligen översatt betyder "kali orexi" "god aptit" eller, som franska säger, Bon Appétit ! Kali Orexi är en önskan för alla middagar: Njut av din måltid!

Ett exempel på hur du skulle använda det i en mening är "Jag önskar dig Kali Orexi . Nu, låt oss äta."